Дума Описание
агамия (гр. agamia)
1. Биол. Безбрачие.
2. Безполово размножаване от част от майчиния организъм.
// Прил. агамен и агамичен.