Дума Описание
агава (лат. agave по гр. agauos 'възхитителен')
Бот. Многогодишно мексиканско растение, от чийто сок се получава алкохолната напитка текила, а от листата му - здрави негниещи влакна за въжета. Agave americana.