Дума Описание
ага мн. аги.
Истор. Почетно звание, което българите по време на турското робство дават на високопоставен турчин.