Дума Описание
авункулат (по лат. avunculus 'вуйчо')
Ист. Обичай у някои народи вуйчото да се грижи много повече за сестрините си, отколкото за своите деца - като остатък от матриархата.