Дума Описание
автохтони (гр. autochthon по авто-' + chthon 'земя')
1. Коренни жители на дадена страна или място.
2. Биол. Животни или растения, обитаващи местата, където се е породил видът им.
//Прил. автохтонен.