Дума Описание
автофагия (по авто- + -фагия)
1. Книж. Самоизяждане.
2. Биол. Поддържане на живота от собствения организъм.