Дума Описание
автотрофия (по авто-' + -трофия)
Биол. Самоизхранване непосредствено от неорганичните вещества.
// Прил. автотрофен.