Дума Описание
автотомия (по авто- + -томия)
Биол. Спонтанно откъсване на крайници и други части на тялото при някои животни като самозащита.