Дума Описание
автостоп мн. автостопове, (два) автостопа.
1. Автоматична спирачка.
2. Безплатно придвижване на лице, което спира минаващ край него автомобил с вдигане на ръка или специален жест.