Дума Описание
авторство Принадлежност на призведение на неговия автор.