Дума Описание
авторитетен авторитетна, авторитетно, мн. авторитетни.
1. Който има авторитет.
2. Който заслужава доверие.
3. Който не допуска възражение.