Дума Описание
авторитет мн. авторитети, (два) авторитета.
Общопризнато значение, влияние.