Дума Описание
авторитарен авторитарна, авторитарно, мн. авторитарни.
Който се основава на безприкословно подчинение.