Дума Описание
автореферат мн. автореферати, (два) автореферата.
Кратко изложение по научно изследване, подготвено от самия автор.