Дума Описание
автор мн. автори.
Създател на произведение, изобретение и подобни.
// прил. авторски.