Дума Описание
автопластика (лат. autoplastica по авто + пластика)
Мед. Хирургическа операция на разрушена част от организма чрез присаждане на тъкани от самия него.