Дума Описание
автономен автономна, автономно, мн. автономни.
Който има автономия.
// същ. автономност.