Дума Описание
автоморфен (по авто + гр. morphe 'форма')
Минер. За кристал - който има собствена кристална форма.