Дума Описание
автомобилист мн. автомобилисти.
Лице което има право да управлява автомобили.