Дума Описание
автомобил мн. автомобили, (два) автомобила.
Кола със собствен двигател за превоз на хора и товари по безрелсов път.
//прил. автомобилен, автомобилно, автомобилни.