Дума Описание
автоматичен автоматична, автоматично, мн. автоматични.
1. Който действа като автомат или с помощта на автомат.
2. Който се е автоматизирал; механичен, безсъзнателен.