Дума Описание
автоматика (нем. Automatik по гр. automates 'самодвижещ се')
1. Дял от техниката, който се занимава с автоматичните процеси в производството.
2. Съвкупност от машини автомати.