Дума Описание
автоматизъм (фр. automatisme, нем. Automatismus по гр. automatismos 'самопроизволност')
Псих. Изпълнение на действия механично, безсъзнателно.