Дума Описание
автоматизация Внедряването и употебата на автоматични машини в производството.