Дума Описание
автомат мн. автомати, (два) автомата.
1. Устройство или механизъм, които изпълняват многократно една и съща работа без посредствено участие на човека. Телефонен автомат.
2. Индивидуално автоматично стрелково оръжие; шмайзер.