Дума Описание
автокрация мн. автокрации.
Самодържавие; управление с неограничена власт на едно лице.