Дума Описание
автократ (гр. autokrates по авто- + kratos 'сила, власт')
Абсолютен монарх, самодържец.