Дума Описание
автоклав (по авто-1 + лат. clavis 'ключ')
Техн. Херметически затварящ се металически съд за стерилизация.// Прил. автоклавен.