Дума Описание
автокефалия (по авто- + гр. kephale 'глава')
Църк. Независимост на една православна цьрква от друга.
// Прил. автокефален.