Дума Описание
автокатализа (по авто-' + гр. katalysis 'разпадане')
Хим. Ускоряване на химическа реакция под влияние на продукти от реакцията, действащи като катализатор.// Прил. автокаталитичен.