Дума Описание
автокаско (по авто + ит. casco 'застраховка на превозно средство')
Икон. Застраховка на автомобил с пълни гаранции.