Дума Описание
автография (по авто + -графия)
1. Печ. Ръчно нанасяне на текст или фигури върху цинкова плоча за литографско отпечатване.
2. Точно писмено възпроизвеждане на ръкопис.
// Прил. автографичен и автографйчески.