Дума Описание
автогол мн. автоголове, (два) автогола.
1. Гол, който играча вкарва в собствената си врата.
2. Прен. Трудно положение, неприятност която сам си причинявам.