Дума Описание
автогамия Самооплождане или самоопрашване.