Дума Описание
автоваксина (лат. autovaccinum по авто + ваксина)
Мед. Ваксина от микроби на болния, върху когото ще се прилага.