Дума Описание
автобиография (по авто + гр. bios 'живот' + grapho 'пиша')
1. Съчинение, в което авторът описва живота си.
2. Кратко описание на собствения живот и дейност.
// Прил. автобиографичен.