Дума Описание
авто Първа съставна част в съкратени сложни думи с значение:
1. Автоматичен: автоконтрол, автопилот, автопуск.
2. Автомобилен, автобаза, автогара, автомагистрала.
авто Първа съставна част с сложни думи със значение свой, собствен, само- , напр. автобиография, автогол, автопортрет.