Дума Описание
австралопитек (по лат. australis 'южен' + гр. pithekos 'маймуна')
Палеонт. Вид човекоподобна маймуна, намерена като изкопаемо в Южна и Източна Африка, датираща от преди 3,5 до 5 милиона години.