Дума Описание
авирулентен (лат. avirulentus по а- + лат. virulentus 'отровен')
Мед. За микроб - лишен от вирулентност, от способност да причини заболяване.