Дума Описание
авио- Първа съставна част в съкратени сложни думи със значение авиационен.