Дума Описание
авикултура (по лат. avis 'птица' + cultura 'отглеждане')
Науч. Птицевъдство.