Дума Описание
авизо само ед.
В банковото дело - писмено съобщение до адресанта за извършени търговски или банкови операции от негово име.