Дума Описание
авеню мн. авенюта.
Широка улица с дървета или сгради от двете страни; булевард.