Дума Описание
августинец (по лат. собств. Аugustinus Aurelius)
Монах от католическия орден на св. Августин.
// Прил. августински.