Дума Описание
август Осмия месец на календарната година.
// прил. августовски, августовска, августовско.