Дума Описание
авария мн. аварии.
1. Сериозна повреда в машина, съоръжение, устройствао по време на работа или в движение.
2. Прен. Несполука, неуспех.
// прил. авариен, аварийна, аварийно, аварийни.