Дума Описание
авари (лат. avares от тюрк.)
Ист. Изчезнало племе от тюркски произход, нападало Балканския п-в през VI в.
//Прил. аварски.