Дума Описание
авантурин (фр. aventurine, нем. Avanturin)
Минер. Минерал с тъмночервен до златистожълт цвят с включения от слюда, разновидност на кварца.