Дума Описание
авантаж Благоприятно положение което дава преднина, предимство.