Дума Описание
авансцена мн. авансцени.
Предната част от театрална сцена - от завесата дооркестъра или зрителите.